Montážní dokumentace K-KONTROL systému pro 4. podlažní
Dům sociálního bydlení – Coham, Belgie